cykle szkoleniowe

INTENSYWNY KURS PODSTAWOWY NVC

Proponujemy intensywny kilkumiesięczny program obejmujący 6 dwudniowych spotkań oraz cotygodniowe ćwiczenia z uczestnikami w okresie pomiędzy spotkaniami.

Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają podstawowe założenia metody Porozumienie Bez Przemocy oraz przyglądają się przykładom jej zastosowania w życiu codziennym. Całość procesu nauczania opiera się na ćwiczeniach – praktycznym doświadczaniu i stosowaniu metody.

Każde spotkanie dedykujemy innemu tematowi. Eksplorujemy takie obszary, jak: kontakt z samym sobą, relacje w rodzinie, relacje w pracy, rozwiązywanie konfliktów, rola emocji w relacjach oraz praca z konfliktami wewnętrznymi.

Celem szkolenia jest pogłębienie świadomości komunikacji w relacji z samą/samym sobą, poznanie własnych głębokich motywacji i potrzeb oraz płynące z tego zwiększenie satysfakcji w relacjach z innymi.

DATY KOLEJNEJ EDYCJI 2024/2025:
grupa czwartkowo-piątkowa:
3-4.10. 2024
17-18.10. 2024
14-15.11. 2024
5-6.12. 2024
9-10.01. 2025
30-31.01. 2025
grupa weekendowa:
5-6.10.2024
26-27.10. 2024
16-17.11. 2024
7-8.12. 2024
11-12.01. 2025
1-2.02. 2025

Cena: 5400 PLN (cena brutto)

Jeśli chcesz w pierwszej kolejności mieć dostęp do miejsc na szkoleniu w tej edycji zostaw nam swoje namiary tutaj.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu oferowanym przez certyfikowane trenerki: Annę Mills, Joannę Berendt oraz Aleksandrę Gołaszewską.

Obecnie planujemy przeprowadzić oba kursy w formie stacjonarnej, ale w razie wprowadzenia restrykcji  związanych z pandemią, planujemy przejście w formę hybrydową i poprowadzenie zajęć na platformie zoom.

godziny 10.00 -17.00

Miejsce: szkolenie odbywa się w Warszawie w centrum konferencyjnym na terenie Uniwersytetu SWPS

 

kontakt:

602 496 774 - Anna Mills
annamills@akademianvc.pl

Osoby, które uczestniczyły już wcześniej w warsztacie wprowadzającym, mogą dołączyć do grupy na drugim spotkaniu.

 

 

 

INTENSYWNY KURS MEDIACJI NVC

PLANOWANE TERMINY kolejnej edycji : 6 -9 marca 2025, 22- 25 maja 2025, 25-28 września 2025 

Zapisów jeszcze nie prowadzimy, ale możesz wypełnić zgłoszenie poniżej aby zostawić nam namiary. Poinformujemy Cię wówczas o otwarciu zapisów w pierwszej kolejności.

 

6 -9 marca 2024, 23- 26 maja 2024, 12-15 września 2024

Jeśli chcesz się zapisać - wypełnij zgłoszenie tutaj.

Intensywny program mediacji NVC obejmuje 3 czterodniowe zjazdy, wspierane nauką i ćwiczeniami pomiędzy spotkaniami. To niezwykłe szkolenie dostarcza nie tylko rzetelnych podstaw wiedzy o mediacjach NVC, lecz również rozwija 9 kluczowych umiejętności mediatora NVC.

Program wspiera uczenie się i rozwój umiejętności:

- wspierania ludzi będących w konflikcie w sposób umożliwiający im wzajemne usłyszenie siebie nawzajem i nawiązanie kontaktu;
- empatycznego kontaktu z doświadczeniem innych ludzi w trudnych i konfliktowych sytuacjach;
- tłumaczenia osądów na język potrzeb z większą łatwością i naturalnością;
- powracania do uważności i bycia w kontakcie ze sobą w środku największego nasilenia konfliktu;
- wyrażania siebie, u podstaw którego jest świadomość potrzeb;
- wspierania innych w wyrażaniu jasnych próśb i w tworzeniu rozwiązań opartych na współpracy.

Uczestnicy programu rozwiną umiejętności z zakresu radzenia sobie z konfliktami w kontekstach:

- efektywnego mediowania konfliktów innych osób jako „trzecia strona”;
- pokojowego rozwiązywania konfliktów, które masz z innymi;
- przekształcania zwalczających się głosów własnego umysłu;
- wniesienia umiejętności mediacji do coachingu w konflikcie i do pracy z grupami.

Na program zapraszamy coachów, trenerów, mediatorów innych nurtów, profesjonalistów pracujących z grupami i jednostkami, a także osoby, które chcą zdobyć umiejętności rozwiązywania konfliktów w oparciu o dialog i współpracę.

Trenerzy
(liczba trenerów na zjeździe zależy od liczby uczestników)

Anna Mills

Joanna Berendt

Aleksandra Gołaszewska

 

godziny zajęć: 10-17, z godzinną przerwą na posiłek

koszt edycji 2023/24:

Jeśli wpłata za kurs będzie dokonana do 31 grudnia 2023, cena wynosi 6300 zł brutto.

Od 1 stycznia 2024 cena wynosi 6900 zł brutto.

 

Cena nie obejmuje kosztów noclegu i wyżywienia.

Miejsce: Warszawa, centrum konferencyjne na terenie Uniwersytetu SWPS ul.Chodakowska 19/31

Formularz zgłoszeniowy na najbliższą edycję dostępny jest tutaj.