cykle szkoleniowe

INTENSYWNY KURS PODSTAWOWY NVC

Proponujemy intensywny kilkumiesięczny program obejmujący 6 dwudniowych spotkań oraz cotygodniowe ćwiczenia z uczestnikami w okresie pomiędzy spotkaniami.

Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają podstawowe założenia metody Porozumienie Bez Przemocy oraz przyglądają się przykładom jej zastosowania w życiu codziennym. Całość procesu nauczania opiera się na ćwiczeniach – praktycznym doświadczaniu i stosowaniu metody.

Każde spotkanie dedykujemy innemu tematowi. Eksplorujemy takie obszary, jak: kontakt z samym sobą, relacje w rodzinie, relacje w pracy, rozwiązywanie konfliktów, rola emocji w relacjach oraz praca z konfliktami wewnętrznymi.

Celem szkolenia jest pogłębienie świadomości komunikacji w relacji z samą/samym sobą, poznanie własnych głębokich motywacji i potrzeb oraz płynące z tego zwiększenie satysfakcji w relacjach z innymi.

daty spotkań
grupa czwartkowo-piątkowa:
5-6.10. 2023
2-3.11. 2023
16-17.11. 2023
7-8.12. 2023
4-5.01. 2024
8-9.02. 2024
grupa weekendowa:
7-8.10.2023
4-5.11. 2023
18-19.11. 2023
9-10.12. 2023
6-7.01. 2024
10-11.02. 2024

Cena: 4600 PLN (cena brutto z vat)

Zapisy na tę edycję zostały już zamknięte.

 

Po zgłoszeniu poprzez formularz prosimy o potwierdzenie w ciągu 3 dni rezerwacji poprzez wysłanie bezzwrotnego zadatku w wysokości 1000zł. Opłata pozostałej kwoty szkolenia (3600 zł) do 15 września.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu oferowanym przez certyfikowane trenerki: Annę Mills, Joannę Berendt oraz Aleksandrę Gołaszewską.

Obecnie planujemy przeprowadzić oba kursy w formie stacjonarnej, ale w razie wprowadzenia restrykcji  związanych z pandemią, planujemy przejście w formę hybrydową i poprowadzenie zajęć na platformie zoom.

godziny 10.00 -17.00

Miejsce: szkolenie odbywa się w Warszawie w centrum konferencyjnym na terenie Uniwersytetu SWPS

 

Informacje:

 

602 496 774 - Anna Mills
annamills@akademianvc.pl

Osoby, które uczestniczyły już wcześniej w warsztacie wprowadzającym, mogą dołączyć do grupy na drugim spotkaniu.

 

 

 

INTENSYWNY KURS MEDIACJI NVC

 

7 - 10 marca 2024, 23- 26 maja 2024, 12-15 września 2024

Jeśli chcesz się zapisać - wypełnij zgłoszenie tutaj.

Intensywny program mediacji NVC obejmuje 3 czterodniowe zjazdy, wspierane nauką i ćwiczeniami pomiędzy spotkaniami. To niezwykłe szkolenie dostarcza nie tylko rzetelnych podstaw wiedzy o mediacjach NVC, lecz również rozwija 9 kluczowych umiejętności mediatora NVC.

Program wspiera uczenie się i rozwój umiejętności:

- wspierania ludzi będących w konflikcie w sposób umożliwiający im wzajemne usłyszenie siebie nawzajem i nawiązanie kontaktu;
- empatycznego kontaktu z doświadczeniem innych ludzi w trudnych i konfliktowych sytuacjach;
- tłumaczenia osądów na język potrzeb z większą łatwością i naturalnością;
- powracania do uważności i bycia w kontakcie ze sobą w środku największego nasilenia konfliktu;
- wyrażania siebie, u podstaw którego jest świadomość potrzeb;
- wspierania innych w wyrażaniu jasnych próśb i w tworzeniu rozwiązań opartych na współpracy.

Uczestnicy programu rozwiną umiejętności z zakresu radzenia sobie z konfliktami w kontekstach:

- efektywnego mediowania konfliktów innych osób jako „trzecia strona”;
- pokojowego rozwiązywania konfliktów, które masz z innymi;
- przekształcania zwalczających się głosów własnego umysłu;
- wniesienia umiejętności mediacji do coachingu w konflikcie i do pracy z grupami.

Na program zapraszamy coachów, trenerów, mediatorów innych nurtów, profesjonalistów pracujących z grupami i jednostkami, a także osoby, które chcą zdobyć umiejętności rozwiązywania konfliktów w oparciu o dialog i współpracę.

Trenerzy
(liczba trenerów na zjeździe zależy od liczby uczestników)

Anna Mills

Joanna Berendt

Aleksandra Gołaszewska

 

godziny zajęć: 10-17, z godzinną przerwą na posiłek

koszt:

Jeśli wpłata za kurs będzie dokonana do 31 grudnia 2023, cena wynosi 6300 zł brutto.

Od 1 stycznia 2024 cena wynosi 6900 zł brutto.

 

Cena nie obejmuje kosztów noclegu i wyżywienia.

Miejsce: Warszawa, centrum konferencyjne na terenie Uniwersytetu SWPS ul.Chodakowska 19/31

Formularz zgłoszeniowy na najbliższą edycję dostępny jest tutaj.