PROGRAM SZKOLENIOWO MENTORINGOWY DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW NVC

Do programu można dołączyć od dowolnego spotkania na kolejnych 10 spotkań.

 

2023: 24.01, 28.02, 14.03, 11.04, 9 .05, 6.06, 12.09, 10.10, 14.11, 12.12

2024: 9.01, 13.02, 12.03, 9.04, 14.05, 11.06

godziny: 10-17 (w tym godzinna przerwa na obiad)

spotykamy się na ulicy Willowej 65 w Józefowie pod Warszawą.

Dla kogo?

Program ten powstał z myślą o wsparciu osób, które mają już doświadczenie związane ze stosowaniem porozumienia bez przemocy we własnym życiu i zaczynają, bądź prowadzą już samodzielnie szkolenia. Zapraszamy osoby, które mają za sobą co najmniej 10 dni szkoleń NVC i chcą dostać informację zwrotną, która pomoże im przygotowaniu do procesu certyfikacji trenerskiej nvc. Przystępując do programu niezbędna jest wcześniejsze doświadczenie w roli trenera lub zobowiązanie się do rozpoczęcia prowadzenia grupy ćwiczącej wraz z dołączeniem do programu. Zajęcia prowadzą wspólnie dwie certyfikowane trenerki: Ola Gołaszewska i Ania Mills

 Co planujemy?

Uczestnicy kursu mają okazję robić prezentacje, otrzymywać informacje zwrotne i ćwiczyć zadania z procesu certyfikacji NVC. W programie także: wsparcie w pisaniu dziennika, planowanie szkoleń, pisanie scenariuszy, odgrywanie scenek, w tym mediacje grupowe. Każdy uczestnik zgłasza temat do omawiania pracy trenerskiej z własną grupą.

 Inwestycja:

Pakiet 10 spotkań warsztatowych:   4400 PLN

Jeśli finanse są jedynym powodem który powstrzymuje Cię od wzięcia udziału skontaktuj się z nami i zaproponuj kwotę która jest dla Ciebie możliwa do zapłacenia.

wpłata na konto Anna Mills: 34 1140 2017 0000 4302 0856 1112

Aby dołączyć do trwającego programu na kolejne 10 spotkań prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Następnie umówimy się na rozmowę z jedną z prowadzących. Potwierdzeniem uczestnictwa jest dokonanie opłaty za szkolenie.

Ania Mills: tel. 602 496 774,  mail: annamills@akademianvc.pl,

Ola Gołaszewska: tel. 504 254 654,  mail: aleksandra.golaszewska18@wp.pl,

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym programie wspierającym proces certyfikacji na trenera NVC.

Do programu można dołączyć od dowolnego spotkania po uprzednim potwierdzeniu z prowadzącymi.

 

 Co wyróżnia ten program?

- współtworzenie społeczności osób będących w procesie certyfikacji

- okazja otrzymywania feedbacku zarówno o Twojej pracy trenerskiej jak i ćwiczeń z procesu certyfikacji NVC

- dopasowanie tematów spotkań do potrzeb i próśb zgłoszonych w czasie spotkań indywidualnych

- mała grupa i dwie trenerki.

Program jest częścią koncepcji tworzenia społeczności osób, które chcą doskonalić się w NVC i przejść proces niezbędny do certyfikacji. Uczestnicząc w programie będziesz miał/ła możliwość udziału w assessmencie, który wieńczy proces certyfikacji.

Obie trenerki brały kilkakrotnie udział w międzynarodowych spotkaniach preassessment i assessment z 5 różnymi asesorkami NVC z Europy. Ania Mills jest asssesorką NVC .

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW NVC

Proces certyfikacji trenerskiej NVC w europejskim anglojęzycznym zespole assessorów (ESEAT)

Etapy procesu

1. Rejestracja kandydata 

 • kandydat czyta CPP
 • kandydat wybiera assessora i kontaktuje się z nim
 • wstępna rozmowa, aby obie strony podjęły decyzje o dalszej współpracy
 • rozmowa rejestracyjna po przesłaniu dokumentów przez kandydata: informacji kontaktowych, listy odbytych szkoleń (min 20 dni), listu o motywacji kandydata, rekomendacji od certyfikowanego trenera NVC, potwierdzenia przeczytania CPP, umowy trenerskiej i wskazówek dla niecertyfikowanych trenerów i dokonaniu opłaty

2. Proces przygotowania do assessmentu przez kandydata (zwykle od 3 do 5 lat)

 • praca z materiałami z CPP
 • odbycie min. 30 kolejnych dni szkolenia z certyfikowanymi trenerami (w tym przynajmniej jedno IIT)
 • prowadzenie szkoleń NVC przez min 2 lata
 • prosi o feedback uczestników szkoleń i innych certyfikowanych trenerów
 • zapisuje swój proces rozwoju w postaci dziennika
 • bierze udział w grupie innych innych kandydatów
 • bierze udział w 9 dniach szkoleń prowadzonych przez członków ESEAT
 • kompletuje portfolio

3. Preassessment

 • wysłanie portfolio i opłaty
 • ustalenie terminu preassessmentu
 • wspólna rozmowa omawiająca portfolio, informacja zwrotna
 • wspólna decyzja co do kolejnych kroków

4. Assessment

 • opłata za assessment
 • udział w 4 dniowym warsztatowym assessmencie
 • decyzja o rekomendacji lub kolejnych krokach
 • ogłoszenie kandydata przez CNVC (poprzedzone wysłaniem rekomendacji, opłaty i dokumentów)

Co wyróżnia nasz zespół?

 • Pracujemy w międzynarodowym zespole doświadczonych assessorek, które wspierały w procesie certyfikacji ponad sto osób trenerskich.
 • portfolio czytają i dają feedback co najmniej dwie osoby z zespołu ESEAT
 • końcowy assessment odbywa się w formie międzynarodowego warsztatu w obecności kilku asesorów z zespołu

Zależy nam na włączeniu kandydatów do społeczności NVC

 • pracujący z nami kandydaci mają okazję uczestniczyć w grupach ćwiczących NVC tworzonych przez innych kandydatów (w Polsce i zagranicą)
 • kandydatów są proszeni o udział w 9 dniach szkoleń (międzynarodowych) z członkami zespołu ESEAT w celu lepszego wzajemnego poznania się i okazji otrzymania informacji zwrotnej 
 • każdy kandydat ma indywidualny kontakt z assessorką, z którą ustala plan swojej indywidualnej pracy w procesie i otrzymania wsparcia. 

Proces certyfikacji opisany wyżej pokazuje strukturę i praktyczne informacje dotyczące formalnych wymogów. Jednocześnie w pracy z kandydatami skupiamy się na osobistym podejściu i zaplanowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju wokół tej struktury. Proces ustalamy indywidualnie, w dialogu w  zależności od doświadczenia i potrzeb kandydatów. Każdy kandydat tworzy swój plan procesu, który ma go wspierać, a assessor może zaproponować dodatkowe kroki. 

Na wszystkich etapach procesu w naszej pracy kluczowa jest informacja zwrotna i widzenie całości procesu certyfikacji jako programu rozwojowego wspierającego kandydatów w zdobywaniu nowych doświadczeń i pogłębianiu wiedzy, samoświadomości i integracji NVC.

Nasz zespół składa się z osób z różnych krajach i pracuje w języku angielskim dlatego na tę chwilę nie ma możliwości zrobienia procesu całkowicie w języku polskim. Jednocześnie wybierając polskiego assessora w z naszego zespołu większość kroków można wypełnić w języku polskim. Istnieje możliwość współpracy z tłumaczem. Ponieważ cenimy pracę w międzynarodowym zespole, a jednocześnie chcemy brać pod uwagę indywidualną sytuację kandydatów w sytuacji kłopotu z językiem angielskim zapraszamy do rozmowy w celu szukania rozwiązań.

Aktualne opłaty za poszczególne etapy pracy assessora zamieszczone są tutaj: 

https://www.nvcassessment.eu/information-on-fees

Polskojęzycznymi członkiniami zespołu ESEAT  są Ania Mills i Ola Gołaszewska

 

Zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące procesu certyfikacji trenerskiej NVC na platformie zoom. Najbliższe spotkanie odbędzie się 6 lutego 2024  g.18-19

link do spotkania

Proces certyfikacji trenerskie NVC jest opisany szczegółowo w poniższym dokumencie:

ANGIELSKA WERSJA DOKUMENTU CERTIFICATION PREPARATION PACKET (CPP)

link do europejskiej grupy assesssorów NVC 

inne materiały:

Pathways to liberation Matrix developed by Jim Manske, Jori Manske, Jacob Gotwals, and Jack Lehman

Kluczowe postanowienia Miki Kashtan