Coaching & Mediacje

Coaching

CZYM JEST COACHING?

Coaching to przeprowadzenie danej osoby do celu, który sobie postawiła.

Składa się z cyklu rozmów pomiędzy coachem i klientem. Razem z działaniami klienta pomiędzy sesjami, prowadzą do pożądanej przez niego zmiany. Metody i techniki coachingowe, na które decyduje się klient, powodują, że realizuje cel szybciej, efektywniej i inaczej.
To szansa spojrzenia na daną kwestię z nowych perspektyw i wykorzystania w pełni własnych możliwości, które dopiero w takim procesie mogą się ujawnić.

Warto wykorzystać coaching, gdy chcesz coś zmienić, rozwiązać, rozwinąć lub osiągnąć w danym obszarze życia i potrzebujesz pomysłów, sposobów lub rozwiązań, podjęcia decyzji, motywacji do działania, konsekwencji czy wytrwałości...
Albo gdy coś Ci już bardzo w życiu przeszkadza, a jeszcze nie masz pomysłu, co z tym dalej zrobić.

Zaletą jest tu intensywna praca jeden na jeden, która jest w pełni dostosowana do Twoich potrzeb i oczekiwań. Warto również sięgnąć po coaching, gdy wolisz pracować nad swoimi tematami indywidualnie, a nie razem z grupą.

NA CZYM POLEGA COACHING OPARTY NA NVC?

Specyfika polega na możliwości wykorzystania elementów NVC w pracy z klientem (o ile klient tego potrzebuje i chce).
Jeśli klient się na to decyduje, może w naturalny sposób testować i włączać metodę we własne życie. W wyniku takiego coachingu nie tylko realizuje postawiony sobie cel, lecz także w łatwy sposób przyswaja skuteczne narzędzie wspomagające różne pola egzystencji. 

DLA KOGO?

Ze względu na uniwersalny charakter NVC coaching ten sprawdza się we wszystkich rolach życiowych. Ty decydujesz, na której chcesz się skoncentrować. Proponujemy m.in.:

Coaching współpracy (indywidualny, dla dwóch osób, kilku osób lub grup)

Coaching konfliktu (w sprawach zawodowych lub osobistych)

Coaching rodzicielski

Coaching dla nastolatków

Coaching dla nauczycieli

Coaching dla lekarzy

Coaching dla kadry menadżerskiej

Coaching dla przedsiębiorców i start-upów

Coaching dla NGO

 

Mediacje

CZYM SĄ MEDIACJE?

Mediacje to kierowanie rozmową między ludźmi w taki sposób, żeby ułatwić im wzajemne zrozumienie i dojście do porozumienia.

Tylko tyle i aż tyle. Oznacza to, że jest to usługa pomocna i dostępna dla każdego. Kto z nas nie bywa w takich sytuacjach? Z niektórych potrafimy wyjść sami, z innych nie. Relacja może być zbyt trudna. W dobrej natomiast zdarza się, że w danym temacie po prostu nie sposób się porozumieć.
Warto wtedy skorzystać z tej usługi. W ciągu 1-3 spotkań można z łatwością znaleźć wspólny język i uniknąć eskalowania trudnej sytuacji. Mediacje są również rozwiązaniem, jeśli już tkwimy w długotrwałym i zaognionym konflikcie. Jest to skuteczna i przyjazna droga wyjścia - dobrego dla wszystkich.

Po mediacje warto sięgnąć:
- gdy potrzebujesz wsparcia w trudnej dla siebie sytuacji,
- gdy chcesz się nauczyć, jak tę i podobne sytuacje przekuć w coś dobrego dla siebie.

Dla niektórych mediacje mogą być jedynie formą cennego wsparcia otrzymanego od osoby trzeciej w danej sytuacji.
Ale dla innych mediacje są formą rozwoju, podobnie jak szkolenie czy coaching. Specyfika polega na tym, że praca jest przeważnie pilna i dotyczy konkretnej, trudnej sytuacji. Daje jednak unikalną szansę rozwoju własnych umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów. Uczymy się przez doświadczenie, w działaniu. To bezcenna inwestycja w bezpieczną przyszłość.

NA CZYM POLEGAJĄ MEDIACJE OPARTE NA NVC?

Wykorzystujemy konkretną metodologię kierowania rozmową, która została opracowana przez Johna Kinyona i Ike'a Lasatera.
Z naszej praktyki wnioskujemy, że jest to najszybsza i najskuteczniejsza metoda doprowadzenia do wzajemnego zrozumienia, porozumienia i znalezienia satysfakcjonujących rozwiązań. Zarówno w sytuacjach drobnej niezgody, jak i ostrych konfliktów. 

DLA KOGO?

MEDIACJE W ŻYCIU ZAWODOWYM

Napięcia interpersonalne czy sytuacje konfliktowe to naturalny element życia każdej organizacji. Żeby uniknąć eskalacji i wykorzystać potencjał sytuacji, warto sięgnąć po taką formę rozwojową jak mediacje.

Warto, gdy jawne lub ukryte konflikty bądź powtarzające się sytuacje napięć utrudniają lub blokują współpracę.

Może się to zdarzać:
- pomiędzy dwiema osobami,
- pomiędzy kilkoma osobami,
- w zespole,
- pomiędzy zespołami lub działami.
- wewnątrz organizacji lub z osobami z zewnątrz - partnerami, klientami, podwykonawcami.

Korzyści:
- Szansa dalszej efektywnej współpracy.
- Wsparcie organizacji dla jej liderów i współpracowników, tak aby mogli wyjść z tych sytuacji i przekuć je w szansę dla siebie i otoczenia.
- Budowanie sprawnej organizacji, wykorzystującej napięcia i konflikty jako potencjał rozwoju, a nie jego hamulec.
- Praktyczne rozwijanie unikalnych kompetencji skutecznego rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy korzystają z nich samodzielnie po zakończeniu procesu.

MEDIACJE W ŻYCIU OSOBISTYM

Życie rodzinne, towarzyskie, szkolne czy sąsiedzkie codziennie obfituje w mniejsze lub większe sytuacje spięć pomiędzy jednostkami. Jeśli w jakiejś relacji jest nam trudno lub też konkretny temat sprawia kłopot, warto przestać zwlekać i sięgnąć po mediacje.

Najczęściej najwięcej uwagi wymagają nasze najważniejsze relacje - partner, dziecko, krewny, znajomy, nauczyciel czy sąsiad. Dzięki mediacjom można ułatwić sobie życie. W ciągu 1-3 spotkań może się okazać, że to, co wydaje się trudne i niemożliwe, po prostu rozwiązujemy.