NVC

Metoda NVC (Nonviolent Communication) została opracowana i rozpropagowana przez Marshalla Rosenberga (żyjącego w latach 1934-2015). Nazwę przetłumaczono na język polski jako Porozumienie Bez Przemocy. Może to jednak być mylące, ponieważ słowo „przemoc” najczęściej kojarzy się z aspektem fizycznym. NVC to też więcej niż sposób komunikacji.

To podejście zakładające, że każde nasze działanie jest wywołane przez świadomą lub nieświadomą chęć zaspokojenia konkretnych potrzeb np. bezpieczeństwa, akceptacji, wpływu, docenienia itp. Poprzez świadomość własnych potrzeb oraz potrzeb innych osób lepiej rozumiemy samych siebie i otoczenie. Łatwiej jest nam wtedy przeprowadzać pożądane zmiany. Łatwiej skutecznie oddziaływać na innych. Łatwiej podejmować trafne decyzje. Łatwiej jest otrzymać od innych zrozumienie i szacunek.

Poprzez proste narzędzie, oparte na 4 krokach, możemy w konkretnych sytuacjach oddziaływać na sposób komunikacji i rozwiązywania trudnych kwestii. Może to być transformujące dla naszych relacji czy grup, w których funkcjonujemy.

NVC może być wykorzystywane zarówno jako narzędzie samorozwoju, jak i sposób skutecznego rozwijania osób i grup wokół nas – w zależności od tego, jaka jest akurat Twoja potrzeba.

Intencją zespołu Akademii NVC jest inspirowanie, dostarczanie wiedzy i sprawdzonych narzędzi, a także wspieranie we wdrażaniu metody w życie codzienne.

Zapraszamy!